Børn & Læring

De pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner

I Børnehuset Mellemvang arbejdes der ud fra en plan, som tilgodeser alle områder inden for læreplaner, børnegruppen og årstiden. Det er svært og arbejde med et læreplanstema uden og komme ind på de andre læreplanstemaerne  også. Det er hvor vi sætter fokus der får betydning. Når vi arbejder med sociale kompetencer, kan vi ikke komme udenom at sproget også får en betydning og opmærksomhed.

Det der er vores fundament i arbejdet med læreplanstemaerne er..

 “Nysgerrighedens pædagogik”.

Nysgerrighedens pædagogik handler bl.a.om at, de voksne har en nysgerrig tilgang til barnet, Nysgerrige på og forstå hvordan barnet oplever og forstår sin verden, og barnets verdensoplevelse. Derfor er dialog og nærvær et centralt begreb som de voksne skal mestre i relation og i samspil med barnet.

“Barnets 100 sprog”

Nysgerrigedens pædagogik er inspireret af Reggio Emilia. Det betyder at vi bruger barnets 100 sprog. Dvs. at barnet får så mange muligheder for at udtrykke sig selv som muligt.

Det er bl.a. andet gennem dialogisk læsning, eventyr fortællinger, tegne, male, synge, danse indenfor et bestemt tema og projekt.

“Følge barnets spor”

handler om at vi iagttager hvad børnene er optaget af og udefra dette planlægger, iværksætter vi aktiviteter og projekter.

“Læringsmiljø”

Er at indretning skal give mening for barnet/børnene. Der skal være en hensigt med den måde stuen/afdelingen/huset er indrettet på. Det skal være indrettet på sådan en måde at det skaber læring for barnet.

Et eksempelvis kunne være ift.. et køkken hjørne. Hvordan ser nu dagens køkkener ud i børnene hjem? hvilke funktioner er vigtige i et køkken og hvad lære børn af at lege at de laver mad, dækker op, spiser og rydder af?  og hvad ser vi som voksen, når vi iagttager børn der leger i et køkken? udefra disse perspektiver indrettes et læringsmiljø der hedder “køkkenhjørnet”.

Tryghed og nærvær
Alle har på et tidspunkt haft en oplevelse af utryghed. Det er absolut ikke en rar følelse og man vil gerne væk fra og være utryg. Når børn er trygge kan de slappe af og være i relationen og i samspillet. De vil være nysgerrige og der vil være motivation og potentiale for læring. Vi bruger refleksions spørgsmål som -“Hvad giver barnet tryghed? Hvordan kan vi skabe et fysisk og psykisk miljø som gør børn trygge? Bl.a. disse refleksions spørgsmål er med til at skabe pejlemærke for vores pædagogisk praksis.  “Glade børn leger og lærer bedst”.

Interesserede kan desuden læse lovteksten bag læreplanerne i Dagtilbudslovens § 8.