Børnehuset
Mellemvang

Et sted med plads til alle..

Hvem er vi?

Børnehuset Mellemvang er en privat institution, der er blevet godkendt af Holbæk Kommune. Vores venteliste er åben for alle børn i alderen
0-6 år.
Vi vil i Børnehuset Mellemvang introducere børnene til en kultur og menneskesyn baseret på ligeværdighed og respekt.

Vi har fokus på barnets selvværd, udvikling og trivsel.

Læreplan

Børnene har trygheden ved deres primære omsorgsperson, samtidig med at de møder andre børn og voksne i et givende læringsmiljø. Med faste ritualer og rammer om dagens aktiviteter, dannes der relationer og venskaber i et særligt børnefællesskab og i en kontinuerlig børnegruppe, hvor man mødes én eller flere faste dage om ugen. Den daglige pædagogiske praksis, bærer derfor stort præg af samspillet med forældre/primære omsorgsperson og den daglige leder og medhjælpere.

Opskrivning – Indmeldelse

I Børnehuset Mellemvang ønsker vi en mangfoldig institution og tager gerne imod tilflyttere og andre, der skulle finde vores tilgang til det gode børneliv interessant.

Vi er et populært valg – og det er vi stolte af – men det betyder at vi har indført følgende procedure:

Indmeldelse:

Når dit barn er registreret på vores venteliste vil du/I vil hurtigst muligt og senest 2 måneder før opstart få bekræftelse på opstartsdato.
OBS: Opstartsdato kan afvige fra den ønskede opstart afhængigt af ledige pladser i Børnehuset Mellemvang.

 

Ca. 4 uger før vil du/I modtage et velkomstbrev med praktiske informationer om opstart

15 + 14 =

Åbningstider

Lukkedage 2023 & 2024

Takster 2024

Opsigelse af plads

Indkøring

Tilsynsrapport